Ondernemershypotheek

De overheid kan dan wel hoog inzetten op zelfstandig ondernemerschap, banken zien de zelfstandige nog steeds als een risicogroep omdat ze zekerheid willen hebben over hun financiële draagkracht. Wie nog geen compleet jaaroverzicht van drie boekjaren kan overleggen, maakt dan ook minder kans op een financiering voor een eigen woning. Of.......

Sommige banken
kijken ook naar de overwaarde op een reeds in bezit zijnde woning.Bovendien zijn er mogelijkheden als een deel van de woning zakelijk gebruikt wordt voor een Bedrijfshypotheek. Als aantoonbaar gemaakt kan worden dat de onderneming rendabel  is, kunnen we volstaan met de bevestiging dat uit de onderneming voldoende inkomen verkregen kan worden om aan de hypotheekverplichting te voldoen. Éen bank heeft dan ook een speciaal Ondernemer Hypotheekpakket; een slimme combinatie van een hypotheek en aantrekkelijke woondiensten ,geheel afgestemd op ondernemers. 
 
De Autoriteit Financiele Markten (AFM)
legt ook boetes op als partijen in haar ogen hypotheken toekennen waarbij onverantwoorde risico's op overkreditering worden genomen. Dit geldt ook voor de hypothecaire leningen aan ondernemers. De Vereniging van Banken heeft een Gedragscode Hypothecaire Fi­nancieringen opgesteld om ervoor te zorgen dat de consument zich niet diep in de schulden steekt. In de Gedragscode Hypiothecaire Financieringen wordt ook uitgegaan van drie jaarrekeningen voor het verstrekken van een hypotheek aan een startende ondernemer. Een aantal hypotheekverstrekkers vragen desalniettemin geen drie, maar twee jaar ondernemingscijfers.

WAG
kijkt verder dan alleen de jaarcijfers van uw onderneming. Ook het arbeidsverleden, opleiding en inkomen uit dienstverband in voorgaande jaren worden meegewogen in het advies. Wij zijn in staat om balansen en andere financiële gegevens te lezen en te interpreteren. Wij adviseren ondernemers heel bewust om het niet bij voorbaat op te geven. Banken kunnen bij het bepalen van de in­komsten van een zelfstandig ondernemer naast de al wél beschikbare jaarcijfers namelijk ook gebruikmaken van een toekomstprognose van bijvoorbeeld een accountant.

Kortom, laat u als ondernemer door ons adviseren over uw kansen voor een ondernemershypotheek. Wij hebben de ervaring en de deskundigheid in huis.