Annuiteitenhypotheek

De annuïteitenhypotheek is een hypotheekvorm waarbij de verhouding van het aflossingsgedeelte en het rentedeel in de loop van de tijd verandert. U houdt dezelfde maandlasten, doordat de bruto lasten gelijk blijven. Het netto maandbedrag verandert wel.
Aan het begin van de looptijd is het rentebedrag hoog, terwijl het aflossingsgedeelte dan juist laag is. Aan het einde van de periode is het precies andersom. U gaat dus steeds meer aflossen en steeds minder rente betalen.


Daardoor maakt u steeds minder gebruik van de hypotheekrenteaftrek. Hoewel de netto woonlast toeneemt, kunt u deze vanwege inflatie en stijgende inkomsten waarschijnlijk toch goed blijven opbrengen.

Voordelen
U begint door de lage rentelasten met lage maandlasten, waardoor u vaak meer kunt lenen. De bruto maandlasten blijven gelijk. Bij beeindiging of verhuizing is deze hypotheekvorm flexibel. Aan het einde van de looptijd heeft u de gehele hypotheeklening afgelost.

Nadelen
Na verloop van tijd nemen de netto maandlasten toe door de verminderde fiscale aftrek. Over de hele periode bezien, zijn de totale rentelasten relatief hoog.

Voor wie?
De annuïteitenhypotheek is echt iets voor u als u niet meteen met hoge lasten geconfronteerd wilt worden en uiteindelijk uw hypotheek wilt aflossen. Daarnaast is deze hypotheekvorm vanwege de stijgende netto lasten vooral geschikt voor mensen die nog een inkomstenstijging verwachten.

Fiscaal
In fiscaal opzicht is de annuiteitenhypotheek iets minder aantrekkelijk. Doordat u steeds meer aflost, daalt het fiscaal voordeel.