Aflossingsvrije Hypotheek

Als u een aflossingsvrije hypotheek afsluit, betaalt u alleen rente en lost u dus niets af op uw hypotheekschuld. De lening loopt levenslang of totdat u aflost door de woning te verkopen.
Daarom zal de hypotheek nooit meer bedragen dan een percentage van de executiewaarde van uw huis. Deze ligt meestal rond de 75%, maar kan oplopen tot 100%.


Deze beperking geeft de hypotheekverstrekker de zekerheid dat bij verkoop van de woning de lening kan worden afgelost. Bij niet voldoen aan de betalingsverplichtingen kan de hypotheekverstrekker het huis namelijk veilen, om de schuld te kunnen innen. Vanwege de beperkte hypothecaire lening, moet u voor het afsluiten van een aflossingsvrije hypotheek vaak eigen geld inbrengen.

Voordelen
U profiteert van maximale fiscale renteaftrek. Doordat u niets aflost, houdt u tijdens de looptijd van de hypotheek meer geld over. De bruto en netto lasten blijven gelijk, tenminste zolang de rentestand niet veranderd. U bent niet verplicht aflossingen te doen.

Nadelen
U lost niets af op de hypotheeksom en bouwt dus geen vermogen op. Tenzij u een overlijdensrisicoverzekering afsluit, bestaat er geen financiële zekerheid voor uw naasten. Als u toch wilt aflossen, kunt u in de meeste gevallen maximaal 10% van de hoofdsom per jaar aflossen. Wanneer u niet tussentijds aflost, blijft de rentelast langere tijd gelijk. De hoogte van de hypotheekschuld is veilig, omdat u meestal maar 75% van de executiewaarde van de woning zult kunnen lenen.

Fiscaal
Omdat u niets aflost, profiteert u maximaal van de hypotheekrenteaftrek. U kunt echter hooguit 30 jaar gebruik maken van deze regeling.

Deze hypotheekvorm is vanaf 1 januari 2013 niet meer af te sluiten. Bestaande aflossingsvrije hypotheken kunnen nog wel gecontinueerd worden en/of gedeeltelijk meegenomen worden naar een nieuwe woning.