Werkwijze

Goed advies betekent volgens ons , duidelijke producten, heldere uitleg en duidelijkheid over de kosten. Kortom weten waar u aan toe bent. Hieronder beschrijven wij welke stappen u doorloopt bij de aanvraag van een hypotheek.

1. Kennismaking
- Voorbereiden adviesgesprek
- Kennismaken met klant
- Eerste inventarisatie wensen, behoeften en mogelijkheden
- Doornemen stappenplan
2. Verkennend adviesgesprek
- Inventarisatie specifieke wensen en behoefte
- Uitleg verschillende hypotheekvormen
- Klantinventarisatie en opstellen klantprofiel
- Vaststellen belangrijkste selectiecriteria voor verkrijgen van hypotheek
  (o.a. inkomen en vaste uitgaven klant, NHG, verplichtingen,
  overbruggingsfinanciering)
- Vaststellen verzekeringsbehoefte
- Eerste globale hypotheekberekening
3. Onderzoek
Eerste inventarisatie en selectie hypotheekaanbieders op basis van hypotheekmogelijkheden criteria:
- Productaanbod
- Productvoorwaarden
- Rentepercentages
- Verschillende hypotheekconstructies
- Premie en voorwaarden benodigde verzekeringen
- Overige kosten (o.a. overbruggingsfinanciering, notariskosten)
- Vergelijking en selectie van producten en tarieven
- Uitwerken berekeningen selectie en opstellen rapportage
4. Vervolg adviesgesprek
- Bespreken voorlopige selectie
- Aanpassen berekeningen en uitbrengen definitief advies
- Definitief advies verwerken tot aanvraag (offerte)
- Aanvraag voor goedkeuring gereed maken
- Aanvraag offerte bij hypotheekaanbieder
- Monitoren van aanvraag
- Beantwoorden vragen hypotheekaanbieder
5. Procesbegeleiding
- Controleren en tekenen offerte
- Invullen aanvraagformulieren voor verzekeringen
- Bewaken ontbindende voorwaarden
- Verzamelen en aanleveren benodigde stukken:
- Bankgarantie aanvragen
- Taxatierapport aanvragen en begeleiden
- Werkgeversverklaringen (laten) opvragen
- Medisch akkoord voor overlijdensrisicoverzekering begeleiden
- Bewaken tijdige aanlevering relevante documenten
- Onderhouden van voortgangscontacten met bank en verzekeraars
- Beantwoorden aanvullende vragen
- Begeleiden overbruggingsfinanciering
- Controleren koopakte
- Direct contact met uw notaris
- Coördineren contact tussen notaris en hypotheekaanbieder
- Controleren hypotheekakte en -afrekening
- Controleren polissen diverse leven- en schadeverzekeringen
- Controleren totale dossier door collega (4-ogenprincipe)
- Bewaken passeerdatum
6. Passeren hypotheek
-  De adviseur is in de meeste gevallen aanwezig tijdens het passeren van de aktes bij de notaris.
-  Eventuele onduidelijkheden kunnen ter plekke worden opgelost.    
7. Beheer, onderhoud en nazorg
- Dossierbeheer gedurende 10 jaar (bewaken rentevaste periode,  verwerken eenvoudige wijzigingen
  (Bij o.a. verhuizen, proactief klant benaderen in het geval van rentekansen of wijziging
  gezinssamenstelling, etc.).
- Aanpassingen/wijzigingen van de hypotheek zijn niet kosteloos.
- Beantwoorden klantvragen/mail 


Geef WAG Hypotheken & Verzekeringen een beoordeling op Advieskeuze.nl
Banner Advieskeuze.nl