Waarborgen

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te kunnen waarborgen zijn wij ingeschreven in diverse registers. Wij voldoen ruimschoots aan alle verplichtingen die de Wet financieel toezicht (Wft) aan ons stelt. Hier treft u een overzicht van de instituten waarbij wij zijn aangesloten.
Autoriteit Financiële Markten (AFM)
De AFM voert de Wet financieel toezicht (Wft) uit en houdt toezicht op de deskundigheid en integriteit van de dienstverlening van financiële adviseurs. Ons kantoor is bij de AFM geregistreerd en heeft een wettelijke vergunning om te adviseren en te bemiddelen in financiële diensten.
 
Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Ons kantoor besteedt voortdurend grote zorg aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent. Als dat zo is horen we dat graag van u, want klachten over onze dienstverlening nemen wij zéér serieus. Zo kennen wij een interne klachtenprocedure en zijn wij aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid).
Kamer van koophandel (KvK)
Ons kantoor is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van koophandel.