Opmerking of klacht?

Niets is leuker en geeft ons meer voldoening dan een goede samenwerking met u als klant.
Informeren, adviseren en besluiten nemen, lopen dan soepel in elkaar over en dat leidt tot
tevredenheid aan beide kanten. Tegelijkertijd weten wij ook dat dit niet in alle gevallen kan lukken.
Er kan om verschillende redenen een gevoel van ontevredenheid ontstaan die een goede samenwerking in de
weg staat. Bent u om één of andere reden ontevreden, laat het ons weten ! We kunnen dan proberen het zo
goed mogelijk op te lossen.
Uw opmerking of klacht
U kunt uw opmerkingen of klachten mondeling of schriftelijk richten aan :
WAG Hypotheken & Verzekeringen                        Tel. 0591-562999
T.a.v. dhr. A.J. Wilting                                                  Email: bartjan@waghypotheken.nl
Steegje 2
7873 BJ Odoorn

U ontvangt in ieder geval binnen 2 werkdagen een ontvangstbevestiging, waarin ook wordt uitgelegd
wat de verdere procedure is.

Onafhankelijk Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid)
Bent u niet tevreden over onze oplossing en blijft uw klacht bestaan dan is er het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening,in het kort Kifid. Dit instituut is een erkende en onafhankelijke instelling. Hier kunt u uw klacht laten toetsen. De termijn, waarbinnen u uw klacht bij dit klachteninstituut kunt indienen is drie maanden nadat wij onze beslissing schriftelijk aan u kenbaar hebben gemaakt. 
Informatie over Klachteninstituuut Financiële Dienstverlening (Kifid) :       www.kifid.nl
Het aansluitnummer, waaronder ons kantoor bij Kifid bekend is :               300.012479
Ons AFM-vergunningnummer :                                                                           12016981

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening ( KIFID)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Tel. 0900 - 3552248
E-mail : info@kifid.nl